Historisk Årbog 2015

Birgitte Oxe - priorinden i Sankt Agnes Kloster.


Kilderne for middelalderens kvindeskikkelser er sparsomme, og især for de ugifte jomfruer. Kvinder er typisk skildret i forbindelse med deres mænds position og virke, eller som enker i forbindelse med arvesager og som bestyrer af store formuer og godser. De ugifte kvinder efterlader sig kun få spor i de skriftelige kilder, og når de endelig gør, så er disse ofte så upræcise, at det kan give anledning til misforståelse og mistolkninger for efterkommere og historisk interesserede. Her har vi set et eksempel på tre kvindeskæbner, der, på grund af samme for- og slægtsnavn, har fået flettet skæbnetrådene godt og grundigt sammen i eftertidens beretninger, og Jakob Zeuner giver en fin udredning af denne arabesk


ISBN 978-87-993707-5-7

Udg. 2015.

Copyright @ All Rights Reserved