Ida Jessen - Kaptajnen fra Kongerneshus

Kaptajnen fra Kongenshus.

"Heden ligner ikke noget andet sted. Der er himlen og den flade jord. Der er øde og tomhed"Sådan begynder den fabelagtige fortælling om den mecklenburgeske officer Ludwig von Kahlen, der i 1754 påbegynder et halsbrækkende projekt med at opdyrke den jyske hede syd for Viborg. En stor fortælling om disciplin, kærlighed, drømme, redelighed og hævn over uret og

regulær ondskab.


"Så kommer to mennesker kørende i arbejdsvogn med en grå og spættet hest for. Kusken er en ung stærk fyr. Han har bare tæer. Bag ham sidder en kaptajn i rød uniform, med trekantet hat og med gult silkeskærf om livet."

Heden ved Kongenshus undgik Hedeselskabets opdyrkning, og Kongenshus Mindepark er i dag det største sammenhængede hedeområde i Danmark og står som et monument for hedeopdyrkerne. Mindeparken bebos i dag af nordens største fåreflok på over 1000 får.

Ludwig von Kahlen byggede på kong Frederik 5.s foranledning det første Kongenshus af tømmer på bakkekammen. Nu ligger Kongenshus Hotel på stedet og byder på kulinariske højdepunkter - lang fra datidens smalkost og søbekål.

Kongenshus Hede blev fredet i 1943, og i 1953 blev Mindeparken indviet. Over 300 bautastene minder om de pionerer og seje hedebønder, der forvandlede den midtjyske hede til agerland bl.a med hjælp fra 1000 importerede "kartoffeltyskere" fra Rhinlandet.

De 29 involverede herreder har hver deres sten med et beskrivende vers eller en lokalhistorie, som f.eks. mordet på Erik Klippinge i Nørlyng Herred.

Senere blev straffefanger fra bl. Horsens sat ind i opdyrkningsarbejdet.


Retur til hjemmesiden

    jakobzeuner.dk