Karen Blixen -En digterskæbne i billeder

Karen Blixen - En digterskæbne i billeder.

Vi følger billedsporet i nutiden

Karen Blixens forældre, Wilhelm Dinesen og Ingeborg Westenholtz, blev gift i Tyrsting Kirke d. 17. maj 1881. Fru Ingeborg var født  5. maj 1856 på Mattrup Gods ved Klovborg i Jylland som datter af etatsråd Regnar Westenholtz (1815-66) og  Mary Lucinde Hansen.


Det var Karen Blixens morfar, der købte herregården Mattrup ved Horsens, hvor han drev et mønsterlandbrug. Han var en stor bogelsker, og hans store bibliotek fulgte med datteren til Rungstedlund og senere med

Karen Blixen til hendes farm i Af-

rika.


Ingeborg Dinesen f. Westenholtz og Wilhelm Dinesen

Mattrup Gods ligger højt over den smukke mølledam, her på et foto fra 1870erne.

Vandmøllen fungerer ikke længere, men møllehuset eksister stadig (2019), selvom det har mistet en etage.

Mattrup Gods ejes fortsat af Karen Blixens mors Westenholtz-slægt. Godset udgør ca. 1.800 ha., hvor der drives land- og skovbrug, jagtvæsen og ejendomsudlejning.

Den sidste istid skabte et morænelandskab med en dyb gletsjerdal og en smeltevandsflod, hvor nu Mattrup å løber. På et højtliggende plateau på kanten af dalen byggede Skram-slægten i 1300-tallet et stenhus, som idag danner underetagen til hovedbygningen på vore dages Mattrup. Man fornemmer tydeligt, at herregården har sin rod i et forsvarsværk.


Retur til hjemmesiden

    jakobzeuner.dk