Meddelelser juni 2018

Jakob Zeuner


Anekdoter og glimt fra de adelige jomfruers dyd, utugt og sociale liv.


 I det daglige var det priorindens opgave at vogte over de indskrevne jomfruers dyd og moral. Det skulle man ikke synes burde være et stort problem, men menneskenes børn er og bliver menneskelige - og det gælder også unge kvinder fra den danske adels og det finere borgeskab.


I Adelsforeniningens blad "Meddelelser" fra juni 2018 kan du læse mine eksempler på såvel dyd som utugt i Roskilde Kloster.


Læs mer om Adelsforeningen her