Roskilde Kloster. Gods og kloster - jomfruer og bønder 2

Den fulde historie om Roskilde adelige Jomfrukloster 

Double-click here to add your own text.

Fra munkekloster til jomfrukloster


På tomten efter middelalderens Sortebrødre Kloster byggede lensmanden Mogens Godske omkring 1565 et lille trefløjet herresæde kaldet Sortebrødregaard. I 1669 indrettede de to adelsenker Berte Skeel og Margrethe Ulfeldt herregården til en beskyttet bolig for ugifte døtre af rigets tre øverste rangklasser.

Bogen skildrer livet bag de beskyttende mure med humor og indlevelse baseret på både grumme og sjove historier, anekdoter og selvoplevede fortællinger.

Levende fortalt og rigt illustreret med bl.a. brug af klosterets righoldige arkiver. Forfatteren bringer flere detaljer frem i lyset, som ikke tidligere har været kendt eller beskrevet.

Institutionens kamp for overlevelse gennem 325 år frem til nutiden er spændende læsning.

Mattrup Gods ligger højt over den smukke mølledam, her på et foto fra 1870erne.

Mattrup Gods ejes fortsat af Karen Blixens mors Westenholtz-slægt. Godset udgør ca. 1.800 ha., hvor der drives land- og skovbrug, jagtvæsen og ejendomsudlejning.

Vandmøllen fungerer ikke længere, men møllehuset eksister stadig (2019), selvom det har mistet en etage.

Den sidste istid skabte et morænelandskab med en dyb gletsjerdal og en smeltevandsflod, hvor nu Mattrup å løber. På et højtliggende plateau på kanten af dalen byggede Skram-slægten i 1300-tallet et stenhus, som idag danner underetagen til hovedbygningen på vore dages Mattrup. Man fornemmer tydeligt, at herregården har sin rod i et forsvarsværk.


Retur til hjemmesiden

    jakobzeuner.dk