Sankt Agnes bogen

Referencer, anmeldelser og omtale:

Sankt Agnes – fra nonnekloster til nutid.


Dette er beretningen om et kvarter i Roskilde med en lang historie. Fra Sankt Agnes Klosters indvielse i 1264 til områdets status som nutidigt, moderne bysamfund.

De gamle klosterjorder er gennem mange omskiftelser nu blevet til  villakvartererne omkring Frederiksborgvej, Kong Valdemars Vej og Klosterengen.

Her fortælles om husmænd, indsiddere og deres udfordringer, og også om deres sociale sammenhold. Om overgangen fra fæstesamfund til håndværkersamfund og til akademikersamfund. Fra fæstekontrakter til selveje og nutidige villaområder.


Jakob Zeuner begynder med kvarterets middelalderhistorie. Desuden præsenterer han her den første samlede, illustrerede gennemgang af de arkæologiske arbejder, som Nationalmuseet og Roskilde Museum har foretaget i området siden 1920, herunder et par ”glemte” opdagelser.


Endelig rummer bogen et større kapitel om Sankt Agnes i kunsten. Området har tiltrukket adskillige kunstnere, blandt andet L.A. Ring, som satte pris på det autentiske miljø og malede flere af sine roskildebilleder her.


Jakob Zeuner er født i 1946 og slog sig ned på Sankt Agnes i 1976. Som historisk interesseret beboer, der både har forsket i og selv har været med til at præge området gennem de seneste ca. 40 år,  videregiver han sin historiske indsigt og sine erfaringer i denne  samlede beretning om kvarteret Sankt Agnes.


ISBN 978-87-88717-65-5

Grønagers Forlag

Udgivet med støtter fra:

Kornerup Fonden

VELUX FONDEN

Fotos: Stine Zeuner

Bogreception for udgivelsen af bogen om Sankt Agnes i riddersalen på Roskilde Kloster, torsdag d. 29. oktober 2015.


På Roskilde Klosters hjemmeside kan man læse følgende:


"Jakob Zeuner har netop udgivet sin bog "Sankt Agnes - fra nonnekloster til nutid". Grønagers Grafisk Produktion fejrede udgivelsen med en flot og meget velbesøgt reception i klosterets riddersal.


Bogen er en samlet historisk-topografisk fremstilling af forholdene og livet på lokaliteten Sankt Agnes fra nonneklosteret Sankt Agnes til landsbyen Sankt Agnes og vore dages Sankt Agnes Huse.


Forbindelsen til Roskilde adelige Jomfrukloster er tæt. Sankt Agnes Husene var fæstehuse under Sortebrødregårds og senere det adelige  jomfruklosters ejerskab.

En del illustrationer af  topografiske kort og matrikelkort i bogen er hentet i Roskilde Klosters arkiv.


I den forbindelse har Jakob Zeuner - ved siden af sit store og langvarige arbejde med bogen - sammen med Per Steenholdt og fotografen Per Lund gennem flere måneder været i gang med en registrering af hele Roskilde Klosters samling af kort og bygningstegninger."


Dette arbejde kan du læse mere om her: => Roskilde Kloster


Copyright @ All Rights Reserved