L.A. Ring

Nivaagaard kan man i september-oktober 2019 se udstillingen Kunstner-Brødre om malerne L.A. Ring og H.A. Brendekilde, om deres nære venskab og fælles kunstneriske baggrund, idealer og forståelse. Et venskab der på trods af stigende kunstnerisk divergens varede hele livet.


Tre af de her på siden viste malerier fra hhv. 1910, 1914 og 1927 har ikke tidligere været indeholdt i  foreningen L.A. Rings Venners billeddatabase, som jeg redigerer.


Desuden indeholder udstillingen et hidtil ukendt privatejet Ring-billede, nemlig det udaterede "Broen over Nive å", som Ring malede netop i Nivå, sandsynligvis i begyndelsen af 1890erne, hvor Ring var med familien Bestle på sommerophold i Vedbæk.


Retur til hjemmesiden jakobzeuner.dk


1910 Efterår i mosen
1910 Efterår i mosen
1914 Vej ved Roskilde Fjord (JZ)
1914 Vej ved Roskilde Fjord (JZ)
1927 En gyde mellem gulkalkede huse, Skt. Jørgensbjerg (JZ)
1927 En gyde mellem gulkalkede huse, Skt. Jørgensbjerg (JZ)
1927. Ring maler i gyde mellem gulkalkede huse.
1927. Ring maler i gyde mellem gulkalkede huse.
927. Ring maler i gyde mellem gulkalkede huse 1927.
927. Ring maler i gyde mellem gulkalkede huse 1927.
H.A. Brendekildes portræt af L.A.Ring. Uden år
H.A. Brendekildes portræt af L.A.Ring. Uden år
L.A. Ring og Brendekilde i Jyllinge omkring 1930
L.A. Ring og Brendekilde i Jyllinge omkring 1930
Broen over Nive Å, uden år, privateje
Broen over Nive Å, uden år, privateje

L.A. Ring på Sankt Agnes.


Roskildes nok berømteste maler, L.A. Ring (1854-1933), flytter til Roskilde i januar 1914 og tager bolig på Uglebjerget, som er nabo til Sankt Jørgensbjerg (men i Roskilde Kommune). Han er mest kendt for sine landskabsmotiver, og han fortsætter også i samme genre her. Hans gode ven, fotograf Hude har fotograferet miljøet på Skt. Agnes, og måske ad den vej finder også Ring herop, for kort efter sin ankomst til Roskilde skildrer han i 1915 Juleslagtningen på Skt. Agnes.

De slagtede julegrise hænger til afkøling op ad sydgavlen på Sankt Agnesvej 1, da L.A .Ring kommer forbi og skildrer optrinnet i 1915, kort efter sin ankomst til Roskilde.

Billedet tilhører ROMU, Roskilde.

Herefter begynder Ring at eksperimentere med interiørbilleder, men han synes, det er svært at finde passende modeller og passende interiører. Så svært, at han indretter et slags studie i et gammelt hus i Brøndgade 1, nabogrunden til boligen på Uglebjerg, som han møblerer og sætter sine modeller ind i.


Det virker bare ikke rigtigt for ham. Det bliver for kunstigt, og han vender derfor tilbage til miljøet på Skt. Agnes. Her genfinder han den autenticitet og levende liv i omgivelserne, som han har savnet. Især gamle Marie, der boede i vores hus, bliver hans yndlingsmodel. Ring maler hele tre (måske endda fire) interiørbilleder her på stedet med hende som hovedfigur. Det første med titlen Husmandshjem er fra 1918. Det kan desværre ikke vises her, men kan ses i bogen om Sankt Agnes eller her på Bruun Rasmussen hjemmeside.


Vi ser Skt. Agneshusmand Niels Hansen siddende ved klapbordet i sin hyggelige stue, rygende på sin langpibe, mens hans kone, 'gamle Marie', stående med ryggen til, skænker kaffe til ham.

Marie var ikke udelt begejstret for proportionerne i dette billede og gav udtryk for det med ordene: ”Så tyk er jeg altså ikke i virkeligheden”.

Samme år maler Ring yderligere et billede af Marie i hendes hjem på Sankt Agnes. Denne gang i køkkenet.

Rings atelier på Brøndgade 1.

En kone i sit køkken. 1918.

Billedet tilhører Nationalmuseet i Stockholm og hænger på den svenske ambassade i Bruxelles.

I 1921 er Marie blevet 70 år og enke. Øjnene svigter, og hun sidder derfor mest ved vunduet for at udnytte det fine lys, der falder ind gennem de florlette gardiner og de elskede, livsbekræftende  blomster.

En kone fra Sankt Agnes Huse. 1921

Marie i sin yndlingsposition med strikketøjet ved vinduet i stuen på Sankt Agnesvej 3, hvor hun kunne følge livet ude på pladsen.

Fra Sankt Agnes bogen. © Bruun Rasmussen.


I juli 2014 blev Rings gamle atelier, Brøndgade 1, købt af selskabet L. A. Rings Ejendom ApS, der siden har indgået en driftsoverenskomst med foreningen L.A. Rings venner. Det er en af byens store mæcener, Winnie Dahl, som står bag selskabet L. A. Rings Ejendom ApS. Hun udtaler til Dagbladet:

- Jeg synes, at der er så mange spændende perspektiver i dette lille, fine hus - og med en solid forening af frivillige, som vil lægge kræfter i huset, kan det blive endnu en attraktion for Roskilde. Det vil jeg gerne spænde et sikkerhedsnet ud under.


Målet med overtagelsen af huset er at få det sat i stand og omdannet til et besøgs- og informationscenter, der både fortæller historien om L. A. Ring, om hans betydning for bl.a. symbolismen i dansk malerkunst og om hans virke i byen, som vist ovenfor på Sankt Agnes og på Uglebjerg/Skt. Jørgensbjerg, hvor han boede de sidste 19 år af sit liv og brugte som motiv i flere af sine malerier.


Jeg deltager derfor også i venneforeningens formidlings- og udstillingsgruppe, der arbejder med dette område. Der satses på en åbning af informationscentret i eftersommeren 2016.


Arbejdet med dette kan i øvrigt følges på foreningen L.A.Rings vennners web-adresser:


Foreningens hjemmeside => Ringsvenner.dkForeningens facebook =>
Underværker

Rings venner søger støtte til bl.a.etablering af udstillingsfaciliteter og produktion af informations- og udstillingsmateriale under paraplyen Underværker - bygningsarvens ildsjæle. Man kan anbefale dette projekt på foreningens hjemmeside. Det har jeg gjort med følgende tekst:


"I Roskilde er både borgere og politikere bevidste om vor bys historie og om den store kulturarv, som byen rummer. Mest selvfølgelig om den del, der er på Unescos verdensarvsliste. Den er vi stolte af, men mindre kan også gøre det. Rundt om i byen findes små perler. Perler, som Roskilde Kommune desværre ikke altid selv har været opmærksom på, og nogle er derfor forsvundet for evigt. Andre er ødelagt eller skændet af mangel på en overordnet byplan, der tænker fremtiden og en levende by ind i den eksisterende bygningsmasse. Derfor er det utroligt glædeligt og vigtigt, når borgerne viser initiativ og gør en indsats. Dels ved at gøre kommunen opmærksom på disse mangler, og dels ved at bruge tid, kræfter og ressourcer på at redde disse perler. Vi må desværre erkende, at vore bygningsarv rummer store samfundsmæssige værdier, som risikerer at går tabt uden disse ildsjæle til at italesætte disse værdier og deres potentiale.

 

Bl.a. på grund af borgernes initiativer er Roskilde Kommune nu begyndt et registrere kommunens kulturarv på databasen kulturarv.dk

Her skriver kommunen:

"Vi betragter ikke byrummet som et museum; der må gerne ske en udvikling, og de bygninger og faciliteter, der findes, skal bruges. Vores udgangspunkt er, at vi skal ”holde i live” frem for at bevare, og kommunen lægger stor vægt på, at dette arbejde bliver udført i samarbejde med byens borgere."


Initiativgruppen omkring L.A. Rings atelier fortjener derfor den største opbakning, så L.A Rings atelier kan blive holdt i live, og vi også en dag kan finde denne fine og historiemættede bygning på Roskilde Kommunes liste over kulturarven."


Du kan læse flere anbefalinger her, og evt. selv give dit eget bidrag til projektets fremme => Underværker


Copyright @ All Rights Reserved