Roskilde Kloster

Hovedbygningen fra den tidligere Sortebrødregård ca 1566. Tegnet af arkitekt J. Ingwersen efter opmåling af prof. Nyrop ca 1889.

For at undgå at flytte alle kort og tegninger indrettede gruppens fotograf, Per Lund, et midlertidigt fotostudie i klosterets hjørnestue.

Per Lund brugte megen tid på affotografering og registrering af bygningstegninger fra sin tidligere arbejdsplads, Sankt Hans Hospital. Sammen med den øvrige gruppe stillede Per  sin arbejdskraft og sit udstyr til rådighed for klosteret.

I forbindelse med research til min bog Sankt Agnes - fra nonnekloster til nutid fik jeg adgang til Roskilde Klosters arkivkælder og blev der opmærksom på den store samling af bygningstegninger og håndkolorerede kort, som fristede en kummerlig tilværelse i kælderen under utilfredsstillende opbevaringsforhold. Jeg foreslog derfor klosterforvalter Søren Lyders Jacobsen, om ikke det var en idé at få denne fine samling digitaliseret og registreret.

Han var med på idéen, og jeg samlede efterfølgende en gruppe, der foruden mig selv bestod af to andre ildsjæle, Per Bay Lund og Per Steenholdt, der indvilgede i på fuldstændig gratis og frivillig basis at hjælpe klosteret med en digitalisering og registrering af de gamle kort og tegninger. Desværre døde Per Lund kort efter, at fotooptagelserne var afsluttet.

På  hjemmesiden for Roskilde Kloster kan man læse:


"Samlingen, der rummer kort, matrikelkort og bygningstegninger tilbage fra begyndelse af 1700-tallet, har stor historisk betydning og har meget stor lokalhistorisk interesse.


Gennem en registrering og digitalisering vil det blive muligt for både faghistorikere og lokalhistorisk interesserede umiddelbart at kunne tilgå materialet i en professionel digitalisering.


Arbejdet med digitaliseringen er startet d. 15. januar 2015. Per Lund har oprettet et midlertidigt atelier i klosterets Hjørnestue, hvor han med fuldt professionelt udstyr de næste par uger vil arbejde sig gennem samlingerne.


Herefter forstår et stort redigerings- og registreringsarbejde.


Roskilde Kloster er meget taknemlig for denne enestående støtte til et digitaliseringsprojekt, som der på ingen måde ville have været mulighed for at gennemføre for klosterets egne økonomiske midler."


Resultatet af dette arbejde kan nu ses på Fototeket under Lokalarkivet på Roskilde Bibliotek. 


Copyright @ All Rights Reserved